imahe ng loader
Overlay ng Site

X201012

Tingnan ang Profile

Mga Pangunahing Mga Detalye ng Personal

* Palayaw

X201012

[Opsyonal] Pangalan

X

* Uri ng (mga) miyembro

Magulang (ng autistic person)

[Opsyonal] Bansa (o mga bansa)

Pransiya

[Opsyonal] Tungkol sa akin (Impormasyon na nakikita ng sinuman)

Magulang ng isang autistic na bata

Mag-file ng AA_Solidarité_Droits-201012

AutiPoints

Kasalukuyang balanse87 AP

Tinutulungan nila kami

Mag-click sa isang logo upang malaman kung paano